• |
  • Úvodná stránka |
  • E-mail kontakt

Služby

Demontáž a montáž
Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných okien, dverí, vnútorných a vonkajších parapetov.
Montážou sa rozumie osadenie výrobkov (okien, dverí) do pripravených otvorov pomocou špeciálnej kotviacej techniky a zapenenie špáry montážnou penou.
V prípade, že montáž nie je prevedená našou spoločnosťou, v tomto prípade sa záruka nevzťahuje na funkčnosť okien alebo dverí.

Murárske vysprávky
Murárskymi vysprávkami sa rozumie vyspravenie vnútorných a vonkajších špaliet bez potreby dodatočných murárskych prác.
Pokiaľ vznikne potreba väčšieho rozsahu murárskych prác pri domurovávaní špaliet, hlavne je to pri demontáži futrovaných okien, bude rozsah prác dodatočne odsúhlasený zákazníkom v podobe dodatku k ponuke alebo zmluve.

Likvidácia
Likvidáciou sa rozumie odvoz rámov a krídel starých okien resp. dverí.

Vybrané referencie