• |
  • Úvodná stránka |
  • E-mail kontakt
Budova Allianz, Humenné l Rekonštrukcia NZZ, Medzilaborce l Výrobná hala, Vihorlát Snina
2. ZŠ Študentská ul., Snina l Priemyselný park, Poprad - Matejovce l RD - Smetanova ul., Košice
Budova CHP, Ubľa l Hala LPH, Poprad - Matejovce l Dom smútku, Čertižné
Rekonštrukcia AB Kapušany l Bytový blok, Košice l COOP Jednota, Trebišov
ZŠ Komenského, Snina l Obecný úrad Ľubovec l MŠ Kamenica nad Cirochou
ZŠ Jedáleň, Kamenica nad Cirochou l ZŠ Kamenica nad Cirochou l

2. ZŠ Študentská ul., Snina

Október 2006

• Druh dodávky:
  dodávka výplní stavebných otvorov vrátane montáže (okná: 334 ks, vchodové a balkónové dvere: 13 ks)
• Výrobca profilového systému:
  ALUPLAST, Nemecko
  SALAMANDER, Nemecko
• Systém okenného plastového profilu:
  IDEAL 2000: 3-komorový
• Systém dverového plastového profilu:
  SALAMANDER 2D: 3-komorový
 

Vybrané referencie